CNC Milling

Our vertical milling cells utilise 4th axis indexing and hydraulic multi vice clamping.

DOOSAN PUMA MX 2000ST
550mm ø x 1000mm long – 60mm ø bar capacity

HARDINGE VMC 1000ii
1000mm X 550mm

HAAS 1 VF-2DHE VMC
800mm X 350mm

HAAS 2 VF-2DCE VMC
800mm X 350mm

HASS MINI MILL VMC
400mm X 300mm

HURCO VM10 VMC
600mm X 300mm

CINCINATTI MILACRON 750 VMC
750mm X 500mm

XYZ MINIMILL 560 VMC
560mm X 300mm??